ELKE WEEK NIEUWE VIDEO'S. WORD NU OOK KWO MEMBER

De hogeschool der karpervisserij: Kempisch kanaal 7/8

Favoriet Favoriet
KWO Redactie

Twee woorden, zoveel emotie, zoveel herinneringen, zoveel blanks en zoveel kapot gespatte dromen. Dat is het stuk Kempisch kanaal tussen sluis zeven en acht in een notendop. Veel vissers kwamen maar slechts een klein percentage mocht de euforie ervaren. De pure vreugde en voldoening na het vangen van één van de schuwe karpers die het stuk huisvest.

In dit artikel schieten we ruim 20 jaar terug in de tijd. Alijn Danau neemt ons bij de hand en her-publiceert hier zijn stuk uit zijn boek Karperblues. Een schrijfsel dat sfeer, passie en geschiedenis ademt. Geniet van betoverende zinnen en waanzinnige karpers.


Een stukje geschiedenis

KK 7-8 staat voor Kempisch kanaal sas zeven tot acht. Een karperwater, hét karperwater kan je wel zeggen. Ik denk niet dat er in België één water is met zo’n rijke geschiedenis. Een water met vissen, de hogeschool der karpers mag je wel stellen. En misschien ook wel voor karpervissers, al is een ingangsexamen niet strikt noodzakelijk. Grootmeester De Baets mocht er ooit onderwijzen, evenals meesters De Groote, Cottenier en Coppens. En samen met hen vele andere hoogvliegers. Karpermannen van de hoogste sport der karperladder. Het feit dat er door de jaren heen zo’n bulk aan grote vissen heeft rondgezwommen maakt dat er steeds veel en verdomd goeie karpervissers hun geluk zijn komen beproeven. En er is bij mijn weten geen enkel water in België waar de dressuurproblematiek zo sterk en voelbaar aanwezig is als op 7-8.

De karpers zijn er meesters in het ontwijken van rigs, in het schaakmat zetten van lange rijen vissers. Bijzonder wakkere beesten zijn het.

Ronny de Groote met een brok historie.

Ronny de Groote met een brok historie van dit smalle kanaal.

7-8 heeft door de jaren heen meer dan vijftien verschillende veertigponders voortgebracht, waarvan er drie meer dan vijftig pond wogen. Je had ‘Rambo’, het voormalig Belgische record van Swa ‘den drukker’ Van Dingenen, toen in april 1991 goed voor 27,3 kg, (hij werd die maand zomaar liefst drie keer gevangen, één keer door de Duitser Michael Flossdorf en twee keer door Swa) een vis die een jaar later de dood vond in twijfelachtige omstandigheden. ‘De Grooten’, die het record tot drie keer toe overnam. Marc ‘BMW’ Pierret, ’Rockin’ Ronny De Groote, aan wie de vis zijn naam dankt en huidig recordhouder Phil Cottenier op respectievelijke gewichten van 31,6 kg, 33,8 kg en 34,6 kg en die in de gesloten tijd (!) van 1996 door een plaatselijke ‘so called’ karperaar werd gevangen om vervolgens overgezet te worden naar KK 6-7, de eerste in een lange en jammerlijke rij. Op die manier houdt het spelletje niet op natuurlijk. De derde vijftiger, zijnde ‘De Langen’ zwemt na een gans leven op KK 7-8 te hebben doorgebracht nu ook rond op KK 6-7. Topgewicht: 28,8 kg voor alweer Philip Cottenier in april 1997.

In juni 1997 werd de vis terug gevangen op KK 6-7 op slechts 20,8 kg! Naast deze drie topvissen heeft KK 7-8 verder nog een twaalftal verschillende veertigponders voortgebracht. Uniek in de Belgische geschiedenis van het karpervissen. Helaas zijn er vandaag slechts twee ervan in leven. ‘Een schub’ van 20,2 kg en ‘De Tweeschub’, 20,1 kg. Over ‘Splitstaart’ topgewicht 23,6 kg, voor iemand uit Lier in april 1995, bestaan er grote twijfels waar hij exact rondzwemt. Eén ding is zeker, niet meer op KK 7-8. ’De Half Rijen’, (vermoedelijk ook dood) bereikte zijn topgewicht (20,8 kg) in april 1995, vanger was Ronny De Groote.

Phil met de jonge en verbazend snel groeiende 'Nieuwe', in '94 goed voor 16,5 kg. In het voorjaar van 1997 woog ie al 23,5 kg voor Raf van Opstal. Dit juweel stevende onhoudbaar af op de vijftig pond, ware het niet dat ook hij (in navolging van vele vissen vóór hem) werd ontstolen aan zijn thuis en er een weinig benijdenswaardige nieuwe kreeg opgedrongen.

Phil met de jonge en verbazend snel groeiende ‘Nieuwe’, in ’94 goed voor 16,5 kg. In het voorjaar van 1997 woog ie al 23,5 kg voor Raf van Opstal. Dit juweel stevende onhoudbaar af op de vijftig pond, ware het niet dat ook hij (in navolging van vele vissen vóór hem) werd ontstolen aan zijn thuis en er een weinig benijdenswaardige nieuwe kreeg opgedrongen.

Ook de jonge en verbazend snelgroeiende vis die ‘De Nieuwe’ wordt genoemd, topgewicht 23,5 kg in het voorjaar van 1997 voor Raf Van Opstal zwemt heden ook op KK 6-7).

Overige veertigers die vooral in de periode 1989-1991 sterk aanwezig waren zijn o.a. ‘De Franse’, die wel nog in leven is maar intussen ergens in een Limburgs bosmeer rondzwemt, ’De Blinde’, een schub, de enige uit de oude reeks, zou volgens sommige bronnen op KK 8-9 rondhangen.

Vissen zoals ‘Scaley’ de fantastisch mooi getekende spiegel waarmee Luc De Baets ooit in ‘Big Carp’ prijkte, ‘De Vis Van Nico’, ‘Boloog’, ‘Two Tone’, ‘De Sensasvis’ waarmee Ronny ooit furore maakte, de al eerder aangehaalde ‘Rambo’, ’De Vis Van Paul’ zijn allen dood. Voeg hier nog een niet onaanzienlijk aantal dertigponders aan toe en je begrijpt waarom KK 7-8 zo speciaal is.

Omstandigheden

Hoe komt het nu dat uitgerekend daar zoveel biggen bij elkaar zwemmen/zwommen? Waarom groeien vissen net daar uit tot monsterlijke proporties terwijl ze dat op de andere KK-stukken toch in veel mindere mate doen/deden? Daar zijn een aantal redenen voor. Om te beginnen is er het lichtjes verwarmde water dat wordt geloosd in de Congovaart en vervolgens via KK 6-7 zijn weg vindt naar 7-8. Dat verwarmde water dat er zelfs ‘s winters voor zorgt dat de vissen min of meer actief blijven en dus eten. Datzelfde verwarmde water maakt ook dat er doorgaans meer voedsel aanwezig is want ook zoetwaterkreeften, mossels en al het andere minuscule onderwaterleven dat de karper tot voedsel is, profiteert ervan en groeit hierdoor.

De vissen die er rondzwemmen/zwommen, vooral de oude spiegelkarperpopulatie was/is van een ras met goeie en grote groeimogelijkheden. De jarenlange extreme hengeldruk heeft als aardige bijkomstigheid gehad dat de vissen, het ganse jaar door extra voedsel (boilies, partikels) kregen. En vissen die op een natuurlijk voedselpakket al zijn uitgegroeid tot dikke twintigers en lage dertigers schieten met de nodige voorraad boilies binnen de kortste keren door het dertig- en veertig ponds plafond.

Jammerlijk genoeg blijven er vandaag amper een tiental vissen over van deze oude en originele spiegelkarperpopulatie. In 1990 waren dat er nog meer dan vijfendertig (boven de dertig pond!).

ronnie-de-groote-record-benelux

Ronnie de Groote met het ‘De Grooten’, het toenmalige Benelux record.

Na de vele sterfgevallen begin jaren negentig en ook wel een paar naar andere in de buurt liggende putten versluisde vissen kwam de populatie in gevaar. Gelukkig zagen enkele plaatselijke karpermannen dit probleem in en verzekerden ze 7-8 van een nieuwe lichting jonge vissen. De meeste van deze vissen, voor het merendeel schubs, kwamen van de nabij liggende ‘putten van Geel’. Die trouwens overlopen van karper en er in feite mee gebaat zijn het teveel aan biomassa kwijt te kunnen.

Vele van deze toen uitgezette ‘doubles’ zijn nu twintig- en dertigponders. En het is slechts een kwestie van tijd alvorens de eerste veertiger van die generatie zich zal aandienen. Een andere reden waarom er op 7-8 meer grote vissen rondzwemmen t.o.v. bijv. 6-7 en 8-9 die toch ook hun deel van het warme water krijgen, ligt hem volgens mij ook in de bezetting die op 7-8 beter in balans is. Vergis je niet wat 7-8 betreft, er zwemmen veel minder vissen rond dan sommigen denken.

Het valt de dag van vandaag natuurlijk moeilijk in te schatten hoeveel vissen dat precies zijn. Afgaande op de bijgehouden vangsten van de afgelopen jaren en me baserend op de vele voorhanden zijnde foto’s vermoed ik, dat er heden zo’n honderdtal vissen rondzwemmen op KK 7-8. En dat is niet bijster veel, tenslotte heb je toch te maken met zo’n slordige 3700 meter oeverlengte. Ik ben er ook van overtuigd dat er karpers rondzwemmen, niet noodzakelijk echt grote vissen, al sluit ik dat evenmin uit, die zich maar uiterst zelden meer laten vangen.

Wat me is opgevallen aan 7-8 is hoe snel de nieuw geïntroduceerde vissen leren van de oude en reeds langer aanwezige karpers. Ze hoeven niet eens gevangen te worden om er dezelfde schuwe benaderingen t.o.v. aas en rigs op na te houden. In januari 1996 ving m’n vismaat Sven Hoebeeck een spiegel. Een prachtig getekende vis van 17 kg. Ondanks zijn gewicht en gemakkelijk herkenbare schubbenpatroon, heb ik meer dan twee jaar later na veel rondvragen en zoeken nog niemand gevonden die deze vis voor of na Sven heeft gevangen. Nu ben ik ervan overtuigd dat het om een jongere vis gaat. Omdat hij andere kenmerken heeft dan de oude zo typische spiegelkarperpopulatie. Ik heb uit goede bron vernomen dat er een paar jaar terug enkel kleinere spiegels zijn uitgezet om de elk jaar slinkende oude spiegelkarpersoort wat aan te vullen. Deze jonge spiegels waren allen van het weelderig beschubde type, en hierdoor opvallend gemakkelijk herkenbaar. Het betrof hier een vijftal vissen die uitgezet werden nà de schubs uit de putten van Geel. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat deze door Sven gevangen spiegel die we trouwens ‘De Van Gogh Vis’ hebben gedoopt, één van deze vissen is.

Waarom wordt hij ondanks zijn jonge leeftijd en ermee gepaard gaande onervarenheid dan zo weinig gevangen? Wel omdat ie waarschijnlijk van in het begin deel is gaan uitmaken van een school oudere meer ervaren karpers en instinctief hun gedrag is gaan imiteren.

Wil je deze update bekijken?

Word dan ook KWO Member voor slechts €7,95 per maand of €64,95 per jaar.

Word dan ook KWO Member voor slechts €7,95 per maand of €64,95,- per jaar.

Krijg direct toegang tot de beste karper video’s, films, artikelen & kortingen.7.000 andere karpervissers gingen je al voor!

Lees hier alles over het KWO Membership of meld je hieronder direct aan.

of

Trending

Bekijk ook

1