ELKE WEEK NIEUWE VIDEO'S. WORD NU OOK KWO MEMBER

Het DNA van het VBK – Check hier wat het VBK voor jou kan betekenen!

Favoriet Favoriet
Het DNA van het VBK – Check hier wat het VBK voor jou kan betekenen!

In dit artikel leggen de mannen achter de Vereniging van Belgische karpervissers vzw uit waar het VBK voor staat, wat hun doelen zijn en waarom iedere visser die de Belgische visgronden een warm hart toedraagt lid zou moeten zijn!

Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom het VBK volg je de socials: Instagram en Facebook!


Team VBK aan het woord: Als we zeggen “Vereniging van Belgische karpervissers vzw”, dan zal er niet bij iedere lezer een belletje gaan rinkelen. Echter, als we “het VBK” droppen dan zal er meer herkenning zijn. Het VBK is de belangenbehartiger uit België en doet zoveel meer dan alleen maar vergaderen. De activiteiten zijn onder andere wateren beheren, jeugdactiviteiten organiseren, inspraak in lokaal en nationaal beleid en nog (veel) meer.  

Het VBK doet een stuk meer dan de meeste karpervissers weten!

Wie zijn wij?

VBK is een vereniging die zich inzet voor de belangen van karpervissend België. Deze inzet gaat gepaard met heel veel vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die we in een organisatievorm kunnen omschrijven van een hoofdbestuur, algemene raad, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en ruim 1500 leden. Wij zetelen in tal van overheids- en natuurorganisaties, waar wij onze belangen proberen door te drijven voor zover dit mogelijk is. Onze stemkracht hiervoor is maar zo groot als ons ledenaantal. Hoe groter onze organisatie is, hoe meer wij in de pap te brokken hebben. Veel dingen hebben wij al weten te realiseren, zoals het nachtvissen legaliseren, opheffen van de gesloten tijd, wetswijziging, spiegelkarperprojecten, meeneemverbod, meldpunt stroperij en nog zoveel meer.

Jumper op 34 kilo, een prachtschub die haar rondjes zwemt op Kelchterhoef!

Wat doen wij?

Waterbeheer

Waar de mogelijkheid zich voordoet stellen wij ons kandidaat om wateren in beheer of in medebeheer te krijgen. Ondertussen hebben wij zes wateren in beheer en drie in medebeheer. We mogen gerust stellen dat onze wateren bij de top van België/Benelux behoren! Wij staan zelf in voor de controles, visuitzettingen, beplantingen in en rondom het water, coccolietenkrijt voorzien, werkdagen organiseren en vergunningen uitschrijven. Mede door alle maatregelen die wij nemen zien we dat al onze wateren in de smaak vallen, omwille van de vele vergunningen die we jaarlijks opnieuw uitschrijven.

Een volle zaal tijdens een lezing van Michiel Pilaar bij de regiomeeting Limburg!

Regio

In elke provincie hebben wij een regiowerking, die proberen de lokale vissers samen te brengen. Het gezellig samen zijn, de vissers met elkaar in contact brengen, het uitwisselen van ideeën, het voorschotelen van presentaties, workshops en fish-ins aan te bieden. Er worden jaarlijks fish-ins georganiseerd. Je kan dan een weekend kan gaan vissen op de meest exclusieve wateren met een ontspannen sfeer in heel België!

De jeugd met een tafel vol tombola prijzen, allemaal cadeau gekregen van de aanwezig oude garde, wat een mooi gebaar.

Jeugdcel

Het VBK heeft een zeer gedreven crew van mensen die zich al jaren inzetten voor de jonge garde, mensen die jaarlijks meerdere kampen organiseren en begeleiden. Deze crew zorgt ervoor dat de jeugd op exclusieve visvijvers terecht kunnen waar zij een dag of weekend kunnen vissen. Er is een aanbod van makkelijk tot moeilijk en van exclusief tot alledaags. Tijdens deze dag(en) is onze jeugd onder deskundige begeleiding waardoor ze de kans hebben om veel bij te leren.

De jeugd speelt een grote rol bij het VBK!

We voorzien hen niet enkel van de mogelijkheid om te vissen, maar ook van maaltijden, demonstraties, begeleiding, workshops, deelnemers pakketten en nog veel meer. Vanaf volgend jaar trekken we terug naar het Franse land waar de jongens een buitenlandse ervaring op kunnen doen.

Een koi karper met een adembenemend gewicht van 23 kilo! Deze vis werd gevangen op Hombeek.

Sportvisserij Vlaanderen

Vanuit het VBK zetelen wij met twee personen in het uitvoerend comité van Sportvisserij Vlaanderen. Zeven keer per jaar wordt er vergaderd omtrent de belangen van alle vissers. Onze stemkracht is afhankelijk van de grootte van onze vereniging. Hoe groter wij zijn, hoe meer stemkracht wij in het belang van de karpervisserij krijgen!

Alijn Danau, de redacteur bij het VBK, die steeds zorgt voor vier kwaliteitsvolle magazines per jaar!

Provinciale visserijcommissie

Daarnaast zitten wij in alle provinciale visserijcommissies van Vlaanderen (exclusief Antwerpen), waar wij ook de belangen behartigen. Zo hebben we recent een K3 (karpers van 2-3 kilo) uitzettingen kunnen realiseren voor Limburg, wat de overlevingskansen enorm zal verhogen.

Zie hier K3 uitzettingen, gerealiseerd door Mark Hoedemakers die in de provinciale visserijcommissie te Limburg zetelt.

Waar staan wij voor?

 • De belangen van alle karpervissers verdedigen op elke plaats en op elk moment. Wij zetelen hiervoor mee in het uitvoerend comité van Sportvisserij Vlaanderen en in de provinciale visserijcommissies (PVC).  
 • Het VBK wil een informatief zijn, wij delen nieuwtjes/ veranderingen mee wanneer deze aan ons bekend worden gemaakt. 
 • Wij hebben een redacteur die vier keer per jaar een kwalitatief magazine maakt. 
 • Het nachtvissen legaliseren op alle wateren in België. 
 • Gedetailleerd visbestandbeheer en selectieve uitzettingen. 
 • Het risico beperken tijdens uitzettingen: eigen opkweekwaters waar we vissen opkweken tot ze gereed zijn om uit te zetten.  
 • Wateren die wij in beheer hebben zijn beschikbaar voor iedereen. 
 • De jeugd bereiken en hen de waarden en normen meegeven van onze mooie hobby.
Enkele pictogrammen die weergeven waarvoor wij staan.

Welk voordeel hebben leden:

 • Ontvangen vier kwalitatieve magazines per jaar, deze kunnen ze verkrijgen in een papieren versie maar ook digitaal via onze website.
 • Mogelijkheid tot vissen op onze wateren, mits de juiste vergunning is aangeschaft.  
 • Wij organiseren jaarlijks de tweede zaterdag van december een beurs waarop een vijftigtal standhouders aanwezig zijn. 
 • Gratis toegang tot regionale meetings die worden georganiseerd doorheen heel het land. 
 • Inschrijvingsmogelijkheid om te vissen op de meest exclusieve wateren van België via de fish-ins van de regiowerking. 
Ieder jaar brengt het VBK vier van deze magazines uit!
 • Automatisch aangesloten bij sportvisserij Vlaanderen.
 • Je krijgt zes keer per jaar het magazine Hengelsport opgestuurd.
 • Je hebt een allesomvattende hengelsportverzekering voor tal van risico’s tijdens en als gevolg van het hengelen.  
 • Jouw belangen als kapervisser worden behartigd middels kwalitatieve veldwerking en vertegenwoordiging in institutionele raden zoals provinciale visserijcommissies. 
 • Jeugd kan zich inschrijven voor initiatiedagen en/of weekend sessies.  
 • Leden krijgen €15,- terug van hun ziekteverzekering (mits binnenbrengen van hun papier),waardoor het lidgeld maar €20,- per jaar is.
De mannen en vrouwen binnen het VBK geven om de toekomst van de karpervisserij!

Wat hebben wij al gerealiseerd:

 • Sinds onze opstart in 1993 hebben wij van een klein select clubje van belangenbehartigers een vereniging gemaakt met ruim 1500 leden. 
 • Klankbord voor de Belgische karperwereld en  voorvechter wat betreft de  bescherming van de karperpopulaties
 • Eénmaal per jaar een nationale meeting (tweede zaterdag van december), met een internationaal getint programma en diverse standhouders. 
 • Verschillende regio’s, die op hun beurt nog eens een aantal bijeenkomsten per jaar inrichten. 
 • Eigen wateren in beheerOasis te Nederename, het Eendenmeer te Heusden, de Kempische Kleiputten te Beerse, ’t Veer te Zulte en de Eghlegemvijver te Hombeek.
Een luchtfoto van het Eendenmeer, één van de topwaters van de Benelux!
 • Medebeheer op Rode SluisBentillekreek en gemeentewaters Beerse
 • Leden in de provinciale visserijcommissies in Vlaanderen (exclusief Antwerpen). 
 • Afvaardiging in het Overlegorgaan Openbare Visserij. 
 • Jeugdwerking, die jaarlijks een aantal jeugdinitiaties inricht waar onder deskundige begeleiding de jeugd
 • Een werkgroep ‘Spiegelkarperprojecten’, ze ondersteunen aanvragen tot karperuitzettingen
 • Elk lid geniet van een speciale hengelsportverzekering
 • Via wetswijziging het bekomen van de maximummaat (60 centimeter) voor karper, dus boven de 60 centimeter mag men niet meer meenemen.. 
 • Na jarenlange druk bij de overheid in 2004 de nachtvisserij op 29 rivieren en kanalen in Vlaanderen te legaliseren.
Nachtvissen is één van de vele realisaties die wij verwezenlijkt hebben.
 • In 2013, mede door impuls van VBK vzw, een nieuwe wijziging in de Wet op Riviervisserij. Een ruime uitbreiding van de nachtviswaters en een opheffing van de gesloten tijd op tal van plassen is het gevolg! 
 • Wij streven naar constructieve dialoog en samenwerking met natuurbeheersorganisaties
 • Meer en beter controles langs de waterkant. 
 • Problematiek “totaal meeneemverbod” in het Vlaams Parlement op de agenda gekregen. 
 • In de loop van 2010 een digitaal meldpunt visstroperij opgericht. 
 • Op de Rode Sluis waren wij als VBK mee de grondlegger van de stewardwerking.
De melding van een nieuwe 20 kilogram vis op de Kempische Kleiputten!

Waar zijn we nu mee bezig:

 • Blijvend op zoek gaan naar nieuwe wateren die wij in (mede)beheer kunnen krijgen.
 • Onze wateren zo goed als mogelijk beheren en de toegankelijk voor onze leden blijven garanderen naar de toekomst toe. 
 • Jeugdkampen over heel Vlaanderen organiseren, we proberen zeer snel in elke provincie actief te zijn.  
 • Social media is lang op de achtergrond gebleven, wij werken hard om bij te zijn met de social media anno 2020. 
 • Stewardwerking adviseren en verder toepassen op onze waters.
Deze vis van Hombeek genaamd Schoppenaas, ging heel vlot over de 30 kilo!
 • Ons blijvend kandidaat stellen om in de provinciale visserijcommissies actief te blijven. Uitzettingen op openbare waters blijvend adviseren en het opvolgen van de terugvangsten. 
 • Regiowerking in alle provincies te optimaliseren en op zoek gaan naar verbetering.  
 • Nationale meeting uitbreiden, meer vissers bereiken via meerdere aftakkingen in de hengelsport te betrekken. 
 • Wij zijn blijvend op zoek om onze leden meer voordelen te bieden, in de loop van het jaar hopen we enkele nieuwtjes aan jullie mee te delen.
Een prachtige bewoner van het water Oasis!

Hoe leiden wij dit alles?

Wij vergaderen minstens vijf keer per jaar waarbij het hoofdbestuur, algemene raad, algemeen bestuur en dagelijks bestuur met regelmaat samenzitten. De vergaderingen zijn vooral om beslissingen te nemen, de rest van de tijd hebben wij vele vrijwilligers die dit alles in goede banen leiden. Deeltaken zoals water, regio’s, jeugd en alle andere zitten gedurende het jaar meerdere keren samen om ons allen zo goed mogelijk te verwennen. 

“Wij hebben zelfs het Beneluxrecord in onze rangen, deze gaat ruim over de 40 kilo!”

Wij willen er voor jullie zijn, toch zijn wij niet altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen. Vaak komt men pas onze hulp vragen wanneer het kalf al verdronken is. Aarzel niet en neem snel contact op met ons!

Team VBK


Kan jij je vinden in onze manier van werken en behartig jij dezelfde belangen als ons? Twijfel dan niet en maak je via deze link lid van onze Vereniging van Belgische Karpervissers vzw. Misschien maakt jouw stem wel het verschil!

Volg ook de socials van het VBK: Instagram en Facebook

De Karperwereld Online redactie is altijd op zoek naar het laatste karpernieuws en de mooiste verhalen. Heb je zelf iets interessants wat je wilt delen? Stuur het dan naar info@karperwereld.nl