ELKE WEEK NIEUWE VIDEO'S. WORD NU OOK KWO MEMBER

Welkom, je kunt deze update nu maar voor een klein deel bekijken. Dit is een exclusieve update voor KWO Members.
Wil je toegang tot deze en 1000+ andere exclusieve updates? Klik dan hier om je aan te melden.

Exclusieve KWO Member update
Wil je toegang tot deze en 1000+ andere exclusieve updates?

Klik dan hier om je aan te melden.

Karpervissen in het voorjaar #2 – Stekkeuze met Marc Vervoort

Favoriet Favoriet
KWO Redactie

Nu het voorjaar is aangebroken zal de drang naar het vissen alsmaar groter worden, maar hoe vergroot je de kans op succes? In het vorige artikel ging Marc Vervoort al in op het maken van de juiste waterkeuze. Heb je nu een tof water op het oog, dan is de juiste stekkeuze de volgende stap naar een gevulde sling!


Marc aan het woord: Het gedrag bij karpers wordt in het voorjaar beïnvloed door het ontstaan van noodzakelijke basisbehoeften. Deze zijn zowel gezamenlijk als op zichzelf een reden voor hun aanwezigheid op een specifieke locatie óf verplaatsing naar andere locaties.

Van slim zaaien naar zwaar oogsten!

Temperatuur

De lichaamsfuncties van karpers functioneren sneller en beter bij een hogere temperatuur. Warmte is energie, een warm lichaam betekent dat de stofwisseling sneller werkt en het voedsel sneller wordt verteerd. 

De lichaamsfuncties van karpers functioneren sneller en beter bij een hogere temperatuur.

De energie voor warmte is afkomstig uit voedsel. Het reguleren van een bepaalde lichaamstemperatuur boven de omgevingstemperatuur kost extra energie. Des te groter het verschil tussen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van het lichaam, des te meer eten nodig is om te verbranden.

Een koud kanaal met veel beschutting heeft tijd nodig in het voorjaar.

Als de omgevingstemperatuur rond de achttien graden zit, begint de “paaitijd”. Dit gebeurt vaak in de oeverzone en bij voorkeur op ondiepe en begroeide plaatsen. Of de voortplanting kan plaatsvinden is sterk afhankelijk van het weer en de snelheid waarmee wateren kunnen opwarmen.

Als de watertemperatuur rond de achttien graden schommelt, is de paai in het zicht.

Wat mij betreft zijn warmte, voedsel en voortplanting de belangrijkste pijlers bij het bepalen van een stek om de juiste (warme) oevers of (ondiepe) zones te bevissen.

Licht vormt de basis

Licht levert de zonne-energie die nodig is om de natuurlijke processen in en rondom het water te activeren. Zonder licht vindt er ook geen voedselproductie of fotosynthese plaats. Dit is het proces waarbij waterplanten en algen onder invloed van zonlicht zorgen voor zuurstof in het water. 

Waterplanten zorgen voor zuurstof in het water.

De hoeveelheid ontvangen licht is afhankelijk van verschillende factoren. Kleine wateren kunnen schaduw krijgen van omringende bomen en bewolking kan ongeacht het formaat en de beschikbaarheid van licht alle (diep)watertypen beïnvloeden.

Een buitenkans in het voorjaar, een hoge waterstand betekent vaak dat de karpers gaan grazen… 😉

Seizoen

Het seizoen speelt ook een belangrijke rol bij de beschikbaarheid van licht. Hoe ondieper de hoek waaronder licht op het water valt, hoe meer licht door reflectie op het water verloren gaat.

Het belangrijkste aspect in het voorjaar: zonlicht.

Dit is de situatie waarmee we te maken hebben in het prille voorjaar. Naarmate de afstand tussen de zon en de aarde gedurende de lente verandert, ontstaat er een grotere hoek waaronder het licht op het water valt.

Hoe hoger de zon aan de hemel staat, des te dieper het licht kan penetreren.

Het licht kan beter penetreren in het diepe water. Hoe hoger de zon aan de hemel staat, des te dieper het licht kan penetreren. Zo zal de voedselproductie en de fotosynthese sneller geactiveerd worden.

Hoe dieper het licht kan penetreren in het water, hoe sneller de voedselproductie geactiveerd zal worden.

“Beter kijken om te leren begrijpen”

Het bestuderen van diepe oeverzones die overdag niet of nauwelijks in het bereik van de zon liggen zal weinig informatie gaan opleveren. Hetzelfde geldt ook voor middelgrote tot grote grindafgravingen met diverse waterdiepten en steile oeverzones. Zulke watertypen worden pas echt interessant vanaf eind april, begin mei.

Op ondiepe wateren kunnen karpers fel reageren op zonlicht, bovenstaande foto is genomen in februari!

Het is verstandig om tijdens observaties te mikken op ondiepe sectoren en oeverzones die worden blootgesteld aan de meeste zonuren, dit zijn ook de delen met de minste schaduw.

Stand van de zon

Om meer inzicht te krijgen in het opkomen en ondergaan van de zon maak ik graag gebruik van een zonnestand calculator. De calculator is een handige tool om te hanteren bij het bepalen van potentiële stekken op wateren in binnen- of buitenland.

Een slachtoffer uit Frankrijk dat binnen het uur de sigaar was.

De calculator toont een weergave van zonnestanden met tijdstippen op een gewenste datum naar keuze. Erg handig om vooraf te bepalen welke stekken wel of juist niet worden voorzien van voldoende warmte en licht. De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Het hoogtepunt komt vanuit het zuiden (geel met oranje cirkel).

Met behulp van deze app…
…kan Marc stekken op voorhand elimineren.

De afbeeldingen hierboven zijn screenshots van een recreatieplas op 1 maart 2020 en 1 juni 2020. Op de afbeeldingen is te zien hoe de zonnestanden veranderen in een periode van drie maanden tijd. De afstand tussen de aarde en de zon is groter geworden, waardoor de zonkracht en het aantal uren met daglicht fors is toegenomen.

Deze ongelofelijk brute schub was één van Marcs voorjaarsslachtoffers.

Dé recreatieplas

De recreatieplas in kwestie heeft een zonnige noord -en oostoever met een zeer ondiepe zandbodem zonder begroeiing of beschutting. De zuidoever is schaduwrijk door begroeiingen en is de diepste oeverzone van het water. De westoever heeft op links een ondiepe oeverzone met een ondiep bodemverloop en op rechts een ondiepe oeverzone met een steil talud aan de voorkant van de oever. Op de westoever is begroeiing aanwezig met overhangende en afgebroken bomen en takken die tot anderhalve meter waterdiepte uitsteken.

In de startblokken vanuit de begroeiing op de westoever.

Vanaf half maart tot eind april zijn de karpers altijd makkelijk vindbaar op de noordoever bij zonnige weersomstandigheden. Ze verplaatsen zich dan vaak parallel met de zon. Naarmate de watertemperatuur is opgelopen naar achttien graden, verplaatsen ze ieder jaar vanaf de noordoever naar de westoever, uiteraard niet zonder reden. De westoever is de enige oever met begroeiing in het water, een vereiste om tijdens het paaien de eitjes op af te kunnen zetten.

Het herkennen van routes en patronen, vroeg of laat zal het lonen.

Na het paaien is het water op temperatuur en is de voortplanting voorbij. Hierdoor vertroebelen alle kenmerkende routines en patronen in het gedrag en zijn de karpers voornamelijk bezig met het vinden van voedsel. Hierdoor zijn de vissen minder ‘honkvast’ en leggen ze vaak grotere afstanden af.

Het gouden randje van een oeverzone

Een noordoever met een ondiep en aflopende kanttalud bij zonnige weersomstandigheden, werkt als een magneet op de aanwezigheid van karpers met behoefte aan warmte. *BRONS* Een ondiepe oever of zone met begroeiing van bomen, takken, planten en rietkragen, is bij voldoende blootstelling aan zonlicht MEGA aantrekkelijk voor karpers vanwege de schuilmogelijkheid en de aanwezigheid van natuurlijk voedsel. *ZILVER*

Het is niet de vraag waar ze komen, maar wanneer ze komen.

De combinatie van een ondiepe noordoever zonder schaduw met een inrichting van rietkragen, waterplanten en overhangende takken is absoluut dé stek waarin karpers van alle behoeften worden voorzien voor een langduriger verblijf. *GOUD!*

Op 60 centimeter diepte, tussen de kikkerdril vandaan geplukt.

In het volgende artikel wil ik dieper ingaan op de benadering en het toepassen van tactieken. Hoe je zo resultaatgericht mogelijk te werk gaat bij het afromen van dé hotspots in het voorjaar.

Stay tuned!

Marc Vervoort


Meer informatie, tips en tricks over het vissen in het voorjaar vind je op onze Community!

Wil je deze update bekijken?

Word dan ook KWO Member voor slechts €7,95 per maand of €64,95 per jaar.

Word dan ook KWO Member voor slechts €7,95 per maand of €64,95,- per jaar.

Krijg direct toegang tot de beste karper video’s, films, artikelen & kortingen.7.000 andere karpervissers gingen je al voor!

Lees hier alles over het KWO Membership of meld je hieronder direct aan.

Trending

Bekijk ook

1